O FIRMIE

Autor zdjęcia: Marzena Wystrach, PTCC 2023 Książ

Firma Tomasz Dolny Green Trees powstała w 2016 r. Specjalizujemy się w pielęgnacji drzew dojrzałych oraz sędziwych. Świadczymy usługi w zakresie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Wykonujemy wzmocnienia mechaniczne pni i koron drzew. Od 2017 r. prowadzimy zaawansowane szkolenia arborystów.
Instytucja szkoleniowa wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu - Nr RIS 2.04/00165/2022.

Kursy zawodowe arborystów przeznaczone są dla osób dorosłych planujących doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów, członków Federacji Arborystów Polskich FAP. Kursy arborystyczne prowadzą: Marcin Anczakowski - wielokrotny Mistrz Polski, Szymon Pastuszka, Patryk Urbańczyk oraz Tomasz Dolny.
Gwarantujemy wysoką jakość usług i skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Wieloletnie doświadczenie naszych instruktorów w prowadzeniu kursów, zaowocowało wypracowaniem efektywnych metod i technik pracy, które gwarantują doskonałe wyniki nauczania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo podczas szkolenia. Na potrzeby osób zawodowo zajmującymi się wspinaczką drzewną w 2022 r. opracowaliśmy Wyższy Standard Bezpieczeństwa 2022 G-T, który zawiera procedury postępowania przed podjęciem wspinaczki drzewnej technikami linowymi i w trakcie jej trwania. Etap identyfikacji zagrożeń i szacowanie ryzyka jest najważniejszym etapem w procesie kształcenia.
Szkolimy w zakresie pielęgnacji drzew, ścinki sekcyjnej oraz wzmocnień mechanicznych. Absolwentom zapewniamy doradztwo i praktyczne porady po ukończeniu kursu arborystycznego.
Zespół Green Trees to gwarancja jakości na etapie planowania, organizacji i wykonania prac arborystycznych.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Autor zdjęcia: Konar Team, PTCC 2022 Pszczyna

O MNIE

Arborysta – praktyk w pielęgnacji drzew dojrzałych i sędziwych. 
Świadczę kompleksowe usługi arborystyczne, w szczególności pielęgnację drzew dojrzałych i sędziwych. Od 2017 roku prowadzę szkolenia zawodowe arborystów. Jestem członkiem stowarzyszenia branżowego Federacji Arborystów Polskich FAP. Drzewa to moja pasja. Od wielu lat interesuję się zagadnieniami arborystyki konserwatorskiej i biotensegracji drzew. Zaowocowało to rozpoczęciem prac nad projektem Tree Stress Control System TSCS-2016. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się w codziennej pracy instruktorskiej. 
Posiadam uprawnienia Instruktora technik linowych pracy na drzewach oraz Instruktora ścinki drzew. Wieloletnie doświadczenie instruktorskie teoretyczne i praktyczne zaowocowało wypracowaniem innowacyjnych metod kształcenia dorosłych.
Z zamiłowania i pasji jestem taternikiem i skialpinistą.